Làm sao để kết nối và sử dụng Remote VR với điện thoại iPhone ?
Xem Youtube bằng kính thực tế ảo như thế nào ?

Trên Youtube có sẵn chế độ xem video với kính thực tế ảo. Để biết thêm chi tiết các bạn tham khảo Bài viết hướng dẫn xem Youtube với kính thực tế ảo

Cài game thực tế ảo trên điện thoại như thế nào ?

Để cài game thực tế ảo các bạn vào kho ứng dụng trên điện thoại, với Android là Google Play (CH Play) và iPhone là Appstore. Sau đó các bạn tìm từ khóa "VR GAME" sẽ thấy các game thực tế ảo. Các bạn lựa chọn và cài đặt như các game thông thường khác.

Các bạn xem chi tiết trong bài viết Hướng dẫn cài game thực tế ảo trên điện thoại

Làm sao để xem phim trên các web online với kính thực tế ảo ?

Các bạn dùng một số ứng dụng hỗ trợ như Homido VR Player, Fulldive VR, Gizmo VR và nhiều ứng dụng khác nữa. Khi sử dụng các ứng dụng này, các bạn chọn chế bộ xem VR bằng trình duyệt web để tải các web phim online.