18/4/2019 VRTECH Shop trở thành đại lý cấp 1 của Bobo